Predšolski otroci

Angleščina / Nemščina

Tečaj zasnovan posebej za najmlajše.

Tečaj za najmlajše je zasnovan po posebnem pristopu, ki ga otroci najbolje razumejo in se tujega jezika najhitreje naučijo. Otroci se nevede spontano učijo, spregovorijo na glas ter zlahka posnemajo zvoke in besede. Po končanem tečaju že povezujejo besede v stavek, sprašujejo in odgovarjajo v tujem jeziku.

Način učenja tujega jezika?

Kako se otroci naučijo tujega jezika z našim programom?

Učenje je prikrito z igro.
Otroci ne razmišljajo o besedah, temveč o igri. Uporabljajo tuje besede nevede.

Z glasbo in plesom približamo besedišče in pojemo pesmi.
Sproščujoč način učenja, ki jim je najljubši.

Skozi tečaj jih spremljajo različni pravljični liki skupaj z našo veveričko FIMA. Z njimi se pogovarjajo v tujem jeziku in jih sprašujejo. Otroci jih vzljubijo kot nepogrešljiva bitja na tečaju.

Angleščina / Nemščina

Angleščina / Nemščina

Prijazen in usposobljen kader

Tečaj vodijo izkušene profesorice angleškega in nemškega jezika, ki imajo odličen posluh in veselje za delo z otroki.

Pozitivna vzpodbuda in pohvala naših učiteljic imata največjo težo. Pravilen pristop, razumevanje otroške igrivosti ter nenehna vzpodbuda in pohvala navduši vsakega otroka, da samozavestno spregovori v tujem jeziku.

Utrjevanje snovi in povezovanje besedišča in fraz čez celoten tečaj prinašajo odlične rezultate in tako nastanejo stavki v tujem jeziku.