Dijaki / maturanti

Angleščina / Nemščina

Individualni tečaji po meri dijaka!
Za individualni tečaj se običajno odločijo dijaki, ki želijo individualno in prilagojeno obravnavo po njihovi meri, mogoče želijo hitreje napredovati in nadgraditi znanje ali pa imajo težave z učenjem in koncentracijo.

Zakaj potrebuje vaš dijak individualni tečaj?

Ker želite:

 • da je učenje prilagojeno po njegovi meri in sledi šolskemu programu,
 • da končno spregovori v tujem jeziku in prebrodi strah pri govoru,
 • da mu nekdo pomaga, ker mu vi ne morete ali pa nimate časa,
 • poseben pristop zaradi disleksije in težav s koncentracijo,
 • da s pomočjo dobre učiteljice in njene motivacije vzljubi tuj jezik.
Tečaj v paru – v dvoje je lažje!
V par združujemo sošolce ali sošolke, ki imajo podobno predznanje. Ta oblika učenja je zelo priljubljena med dijaki in maturanti. Tečaj poteka zelo dinamično in aktivno.

Zakaj bi se odločili za tečaj tujega jezika v paru?

Ker želite:

 • da je izobraževanje aktivno in intenzivno po šolskem programu,
 • ker bo vaš dijak raje obiskoval tečaj s svojim sošolcem/sošolko kot pa sam,
 • da so rezultati hitro vidni in da je izobraževanje pod nadzorom,
 • da je izobraževanje ugodneje.

Angleščina / Nemščina

Angleščina / Nemščina

Tečaj v skupini – skupaj zmoremo več!
Skupinski tečaji za dijake potekajo od 1. do 4. letnika ter za maturante. V skupini so dijaki posameznega letnika. Skupine so razdeljene tudi po njihovem predznanju in sposobnostih. Izobraževanje poteka kot dodatno utrjevanje in nadgrajevanje šolske učne snovi.

Zakaj bi se odločili za skupinski tečaj?

Ker želite:

 • da utrjuje šolsko snov, saj doma ne odpre knjige ne zvezka,
 • ker ima težave in mu vi ne morete pomagati,
 • da končno spregovori v tujem jeziku,
 • da pridobi besedni zaklad,
 • da je izobraževanje aktivno in hkrati ugodno.
Priprava na maturo
S pripravami na maturo imamo izjemne rezultate, saj imamo bogate izkušnje, ki so nas naučile kako najboljše pripraviti maturante na maturo.

Vsebina priprav na maturo:

 • Analiza prejšnjih maturitetnih nalog.
 • Ponovitev določenih slovničnih struktur.
 • Vaje iz bralnega razumevanja, splošnega razumevanja jezika, slušnega razumevanja, pisanje pisem, pisanje esejev, …
 • Priprave na ustni del mature: opisi slikovnega gradiva, pogovor o določeni temi, analiza dveh književnih del predpisanih za maturo
 • Priprave za višji nivo mature: obravnava in analiza obeh predpisanih književnih del, pisanje eseja ki obravnava eno od obeh predpisanih književnih del

 

Angleščina / Nemščina

Angleščina / Nemščina

Tečaji na daljavo – ONLINE tečaj

Tečaj ponuja številne prednosti, saj so dijaki postali z učenjem na daljavo zelo samostojni. Zaradi številnih obveznosti jim je prihranek časa zelo pomemben. Čas za pot na jezikovno šolo, porabi lahko že za učenje, hkrati pa se terminsko lažje uskladimo.

Programi tečajev na daljavo:

 • Individualni tečaj na daljavo – Se izobražujejo dijaki, ki želijo individualno obravnavo, hitreje napredovati ali pa imajo težave z učenjem.
 • Tečaj v paru na daljavo – V par se združijo s sošolcem/sošolko ali prijateljem. Izobraževanje je še vedno zelo intenzivno in aktivno za oba dijaka.
 • Tečaj v skupini na daljavo – V skupini so običajno dijaki iste šole, saj se dogovorijo za skupen tečaj . Skupine so majhne in štejejo od 3 – 5 oseb.